E-vote.bg

featured-image

„Дизайнер България“ ЕООД разработва собствена затворена система за електронни гласувания и провеждане на онлайн допитвания.

Концепцията на E-vote.bg е направена на база различни системи за електронно гласуване(Естония, Швейцария и други), взаимствани са добрите практики от водещите онлайн портали за анкети и е съобразена с най-високите изисвания за сигурност на личните данни и тайната на вота.

E-vote.bg ще разполага с възможност за конфигурация спрямо нуждите на всеки клиент. С няколко нива на независима една от друг верификации, собствено кодиране на информацията за всеки клиент, отделни точки за достъп, архивиране на постъпващите данни в реално време на различни места с различна кодировка и много други възможности.

Устройствата, на които ще може да се провеждат допитванията освен стандартен компютър ще може да са ПОС терминали, мобилни устройства посредством изготвени за тях приложения.

Системата е процес на разрботка, първи реални тестове се очакват в началото на 2023 г.