E-classroom.bg

featured-image

„Дизайнер България“ ЕООД подготвя стратирането на собствена система за провеждане на обучения, която да е интегрирана са нейните медийни портали и онлайн платформи

Възможностите на системата ще дават възможност за управлението на близо 100% от дейността на едно физическо училище. Ще има възможност да се споделят електронни учебници, провеждат заниятива с различно съдържание, предварително подготвени материали, и на живо в реално време чрез различните платформи за оналйн общуване.

Системата позволява персонално конфигуриране като възможности и визия спрямо изискванията на всеки клиент, което позволява точно ценообразуване и най-добра цена спрямо нуждите му.

Системата е с предвиден старт юни месец, 2023 г.