Административен адрес:
гр. Габрово, ул. „Василка Бенева“ №31

Търговски офис:
гр. Габрово, ул. „Софроний Врачански“ 1A, eт. 1, офис 7

тел. 0899 624 604
e-mail: info@designerbg.com

Бърза връзка с нас